نمای چوب و چوب نما
از این هتل ابتدا به عنوان انبار استفاده می شده است هدف از طراحی این هتل ایجاد اتاق ها و فضاهای عمومی جادار و بی نقص در خور یک هتل بوده است ترکیب مرمرهای بژ و چوب گردو تیره رنگ در نمای ساختمان و فضاهای داخلی و عمومی فضایی مجلل را ایجاد نموده است چوب درخت گردو با یک هزار سال دوام به عنوان بهترین چوب نام برده می شود دوام چوب گردو با تیرگی رنگ آن ارتباط مستقیم دارد که هر چه تیره تر باشد دوام آن بیشتر است به همین دلیل در این بنا از چوب گردو تیره استفاده شده است .0       نظرات
چهارشنبه 29 دی 1395 :: 12:59
پارس آرای