نمای چوب و چوب نما
سازه های ساخته شده در دامنه کوه های آلپ که بر پایه های چوبی سوار شده اند سازه هایی سنتی هستند که روش های ساخت و ساز آن منطقه است . این سازه ها که بر پایه های چوبی سوار شده اند داخل زمین ساخته می شوند و تخته سنگ بزرگی بین این پایه های چوبی قرار می گیرد تا از نفوذ جوندگان جلوگیری کند . استفاده از چوب برای ساخت این سازه ها ضروری است زیرا طراحی این سازه ها باید به گونه ای باشد که پناهگاهی برای ایمن ماندن از بهمن در زمستان و مکانی قابل زندگی در دمایی کنترل شده و کاملا رطوبت ناپذیر را فراهم سازد .0       نظرات
یکشنبه 1 اسفند 1395 :: 13:32
پارس آرای